2020 İhbar Süresi Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

3 dk okuma süresi

2020 İhbar süresi yasa ile belirlenmiştir. İş kanununda ihbar süresiyle ilgili detaylı bilgi verilmektedir.

İhbar Süresinin Tanımı

İhbar süresinin anlamı şudur, işveren ve işçi arasında belirsiz süreli bir iş sözleşmesi yapıldıktan sonra, işçinin ya da işverenin bu sözleşmeyi geçersiz saymaya karar vermesi ile ihbar süresi başlar. İşveren ya da işçi artık sözleşmenin geçerli olmadığını,işin bırakılmasından belli bir süre önceden karşı tarafa bildirmek zorundadır. Bu bilgiyi verdikten sonraki süre olan ihbar süresinde içinde işe devam edilir ve bu süre boyunca ücret ödemesi yapılır.

Sözleşmenin feshedileceği konusunda haber verilen zaman ile işin bırakıldığı zaman arasındaki süreye ihbar süresi denir.

İhbar Süresi

İhbar süresinin tanımı 4857 sayılı İş kanununun 17. Maddesinde açıkça bildirilmiş. Bahse konu kanunda bildirilen ihbar süreleri şunlardır:

  • Eğer işçi 6 aydan daha az bir süre çalıştı ise, ihbar süresi 2 hafta (14 gün) olarak belirlenmiştir.
  • Eğer işçi 6 ay aile 1.50 yıl arası bir dönem boyunca çalıştı ise, ihbar süresi 4 hafta (28 gün) olarak belirlenmiştir.
  • Eğer işçi 1.50 yıl ile 3 yıl arasında bir dönem boyunca çalıştı ise, ihbar süresi 6 hafta (42 gün) olarak belirlenmiştir.
  • Eğer işçi 3 yıldan daha fazla bir süre çalıştı ise, ihbar süresi 8 hafta (56 gün) olarak belirlenmiştir.
  • İhbar süreleri kanunda hafta olarak belirlenmiş olmasına rağmen, uygulamada yapılan hesaplamada takvim günü esas alınır.
  • Bu süreler kanunda belirtilmiş en düşük sürelerdir. İşçi ya da işveren karşılıklı anlaşarak bu süreyi arttırabilir. Fakat ne işçi, ne de işveren bu süreleri kısaltamaz.
  • Rapor kullanma süresi ve yıllık izin süresi, ihbar süresinin kapsamına dâhil değildir. Yani eğer işçi ihbar süresinin içinde rahatsızlanır ve doktor tarafından istirahat etmesi istenirse, istirahat günleri ihbar süresinin içinde sayılmaz. İhbar süresin rapor ya da yıllık izin süresince dondurulur. Yıllık izin ya da rapor bitince tekrar başlar.

İhbar süresine Uyulmaması

İhbar süresinin verilmediği durumlarda, yani işveren ya da işçi bu belirlenen sürelere uyum sağlamak istemez ise, sözleşmeyi feshetmek isteyen taraf, karşı tarafa belirlenen bu sürenin ücretini ‘’İhbar Tazminatı’’ adı altında ödemek zorundadır.

İhbar Süresi İçinde İş Aranması

İhbar süresinde işçiye iş araması için verilen kanuni bir süredir. Bu kanun uyarınca işveren mesai saatleri dâhilinde işçiye iş arama izni vermek zorundadır. İş arama süreleri için işçinin ücretinden kesinti yapılamaz.

İşçiye tanınan günlük iş arama süresi en az 2 saattir. İşçi 2 saatlik süreyi, kendi günlük izin süreleri (çay molası, yemek molası vs.) ile beraber kullanabilir. İşveren, işçiyi bu süreler içinde çalıştırmamalıdır. Eğer işveren işçiye, iş arama saatleri için izin vermez ve işçinin çalışmasını isterse, çalışılan süre için %100 oranında zamlı ödeme yapmak zorundadır.

İhbar Süresinin Bölünmesi

İhbar süresinin bölünmesinin istenmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Zaman zaman işçi ya da işveren ihbar süresinin bir kısmında çalışılıp, kalan sürenin tazminat olarak ödenmesini isteyebilir. Bu konuda kanunda net bir açıklama yoktur. Buna rağmen emsal Yargıtay kararları ‘’İhbar süresinin bölünemezliği’’ ilkesini geçerli saymaktadır.

İhbar Süresinin Bildirim Zamanı

İhbar süresini işbaşında bildirilmek zorundadır. Yani ihbar süresinin bildirme zamanı mesai saatleri içinde olmalıdır. Mesai bittikten sonra ya da mesainin bitimine yakın saatte iş sözleşmesinin feshedileceği haberi verildiği takdirde, ertesi gün ihbar süresinin başlangıcının 1. Günü olarak kabul edilir.

2019 SSK primi ne kadar sorusunun yanıtı ve detaylar için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Yapılan Yorumlar
Bu yazı için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.
Bir Yorum Yapın

x