Özalitçilik halk arasında fotokopicilik olarak biliniyor. Özellikle öğrenci nüfusun yoğun olduğu şehirlerde ve devlet...
Hizmet sektörünün en önemli mesleklerinden olan çöpçülük belediyeler bünyesindeki işçiler tarafından yapılıyor. Çalıştıkları belediyeye...
Doktorluk mesleği hem kamu hastanelerinde hem özel hastanelerde hem de doktorların kendi özel kliniklerinde...
Üniversiteler nezdinde görev yapan öğretim üyeleri maaşlarını da üniversiteden alıyorlar. Üniversite eğitimi sonrası akademik...
Ünlü bir firmanın güzel bir sloganı vardır: “İyi giyinmek herkesin hakkı” diye. Bu çerçevede...
İnsanlarda böbrek hastalıkları, idrar yolları ve üreme ile ilgili hastalıklara bakan üroloji uzmanları özel...
Fotoğraf çekmeyi seven hemen herkesin kolaylıkla yapacağı bir meslek olan ürün fotoğrafçılığı, ürünün farklı...
Şairlik bir meslek olmaktan çok gönül işi sayılır. Şiir yazarak zengin olmuş hemen hiç...
Günümüzde şehirlerin nüfusları geçmişe oranla çok hızlı artmaktadır. Köyden kente göçler ve sosyo ekonomik...
x